COVID-19 dotazy


Po studijní stránce je možné zažádat o rozložení ročníku – formálně ISP, případně přerušit studium - pro více informací se obrať na studijní oddělení.

Co se psychické stránky týče, tak univerzita, popř. fakulta nabízí několik možností – terapeutický program UK pointu, mentoring Kariérního a poradenského centra MFF UK, studenti prvního ročníku mají své studentské průvodce.

Kromě toho je v rámci fakulty možné se obrátit na pana doktora Krumpa, který se věnuje studentům se speciálními potřebami a na svých stránkách má také uvedeno několik možností – viz https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krump/ssp/spriznene.html

Univerzita i fakulta s ní počítá, ale musíme se řídit aktuálními vládními opatřeními. Rozvrhová komise připravuje rozvrh tak, aby byla možná i případná hybridní výuka – tedy aby mohly být prezenčně alespoň cvičení a menší přednášky. Budeme ale doufat, že to nebude potřeba. :)

Maximální doba studia byla prodloužena o příslušný počet měsíců za loňský březen – září pro tehdy probíhající studium. Jinak nikoliv.

Lze o to zažádat, ale musíš svou žádost zdůvodnit a domluvit se se zkušební komisí.

Lab se již nyní otevřít může, ale bude tak učiněno pouze při dostatečném zájmu studentů – je třeba se domluvit s jeho správcem.

Ano, určitě, od ledna bude na fakultě koordinátor psychologické podpory, jako SKAS se na tomto podílíme a budeme o tom informovat na sociálních sítích (fb, discord, ig) i tady na našich stránkách.

Obecné dotazy


SIS spadl a prostě musíš počkat. Většinou se tohle stane tehdy, když se zapisují právníci. Ale neboj, asi nejsi sám, komu nefunguje.

Ano, jako student Matfyzu, potažmo Univerzity, máš několik možností. Nejjednodušší asi je email ve službě Office 365. Každý student Univerzity má zřízen email (a další služby od Microsoftu) s adresou login_do_sisu@o365.cuni.cz (jako login funguje uživatelské jméno i číslo studenta). Přihlásit se je možné na portal.office.com. Další email v doméně Jinonice si můžeš zřídit pomocí návodu zde. Taky ti občas někde vezmou e-mailovou adresu zřízenou přes matfyz.cz. A jako návštěvník počítačových laboratoří ti vzniknou e-maily další - například ve tvaru login@lab.ms.mff.cuni.cz (pro návštěvníky labu Rotunda).

O ubytovací stipendium se žádá ve Webapps. Pokud je stipendium přiznáno, tak má člověk zajištěn drobný příjem až do konce akademického roku. Typickým termínem, do kterého je třeba podat žádost je 21. listopad, leden a duben, možnost podávání žádostí se otevírá vždy měsíc předem. Víc informací najdeš třeba na webu univerzity nebo přímo ve Webapps.

Ubytovací stipendium většinou chodí v průběhu roku ve čtyřech termínech: kolem půlky prosince, na konci dubna, začátkem července a koncem září.

Pro oba předměty je 1 jen prerekvizitou pro zápis 2. Zkus si tedy předměty normálně zapsat v SISu a neměl by to být problém. Případně lze požádat o zrušení prerekvizity.

Bohužel to asi znamená konec tvého studia. Pro zdárný postup do 2. semestru je třeba získat 12 kreditů. Tento počet je třeba získat do konce zkouškového období. Pozor, pro získání kreditů za předmět je třeba splnit všechny části předmětu (tj. většinou zápočet i zkoušku). Kontrola splnění ke konci zkouškového období proběhne do konce března.

Určitě je dobré chodit na alespoň nějakou paralelku. Pokud hodláš chodit na cvičení, které je ke stejné přednášce, určitě problém nebude. Dvě paralelky stejné přednášky, obzvlášť, pokud mají různé přednášející, můžou jet ale jiným tempem, takže cvičení k druhé paralelce přednášky by na to nemuselo přesně navazovat.

V prvním semestru je to nedoporučené. Sice ti možná na první pohled přijde, že máš předmětů málo, ale poměrně brzy zjistíš, že to má dobrý důvod – předměty většinou vyžadují i domácí přípravu, na kterou by pak nezbyl čas. Nicméně, určitě si můžeš nějaký zajímavý předmět zapsat. V případě, že se nepokusíš o jeho splnění (nejdeš ani na zápočet ani na zkoušku), můžeš se nechat z předmětu vyškrtnout klidně i na konci zkouškového a máš tak jistotu, že ti nepropadne zápis (každý běžný předmět si totiž můžeš zapsat jen 2x).

Pokud si chce student odepsat předmět, musí na studijní donést žádost o zrušení zápisu předmětu, kde je podepsaný jak cvičící, tak přednášející (kteří potvrdí, že se o zvládnutí nepokusil). Čili je to na domluvě s nimi (v tomto případě se cvičícím), zda to podepíše, nebo ne, i když už jsi třeba několik úkolů odevzdala. Pak to tedy ještě musí podepsat proděkan pro studijní záležitosti, ale pokud to splní první podmínku, neměl by s tím být problém. Kdyžtak ti s tím určitě poradí tvoje studijní referentka.

Jako volitelné kredity se ti uznají libovolné, které získáš kdekoliv na celé UK. Fakulta má navíc smlouvu i s fakultami FJFI, FIT, FEL a FSv ČVUT, takže volitelné kredity si můžeš zapisovat i tam (bude ti uznán libovolný předmět, který nebude hodnocen známkou E (to je něco jako u nás 3).

U zkoušky z běžných předmětů se předpokládá, že budeš oblečen pohodlně (ale čistě), prostě tak, aby tě neobvyklé oblečení u zkoušky nerozhodilo. Rozhodně ti nikdo nevynadá, pokud dorazíš v tričku a džínech. Jedinou výjimkou jsou státnice, kde je opravdu potřeba být oblečen slušně (oblek, košile, kravata, sukně, kostým, …).

Stačí napsat e-mail na KTV či zavolat na sekretariát, mrkni na jejich web.

Ano. Pokud nepřestupuješ na jiný tělocvik (přestup je spíš výjimka a je potřeba ho domluvit), čas ani sport se nemění.

Nemusíš se bát, že to bude stejné, jako lyžák na střední. Jedná se veskrze o dobrovolnou aktivitu – lyže, kolo, loď, windsurfing, pěší turistika nebo třeba i netradiční sporty. Všechny informace najdeš na webu. Za libovolný kurz můžeš získat kredit, ten je možné zaměnit za jeden ze 4 povinných kreditů za tělocvik. Navíc nevadí, že sis na začátku semestr kurz nezapsal, KTV tě umí zapsat i dodatečně, takže o kredit nepřijdeš.

Zámek je potřeba jen MIMO plavání. V ostatních objektech SCUKu je třeba si přinést vlastní visací zámek k uzamčení skříňky. Před příchodem k bazénu jsou zámky půjčovány výměnou za ISIC.

Není v tom žádný problém. Stačí si najít ten daný tělocvik v SISu a zapsat se na něj. Dostaneš za to volitelný kredit. Pokud bys byl radši za svůj kredit povinný, zapiš si tělocvik vybraný i ten povinný a domluv se s tajemníkem KTV, aby ti zápočet dali za ten povinný předmět. Asi budou vyžadovat papír o tom, že jsi tělocvik splnil na jiné katedře a že ti tam za něj kredit nedají.

Spoustu sportů najdeš sjednocených ve sportovním klubu, nabídku najdeš na webu.

Co nejdříve si zjisti, jaké jsou podmínky zápočtu a co už se stihlo udělat. Je taky vhodné napsat vyučujícímu (třeba e-mailem), co je důvodem absence (například přestup z jiného cvičení, výlet do Himalájí, smrtelná nemoc na 7,…).

Bohužel v podstatě nedá (Troja má parkoviště před budovou, ostatní bohužel pouze zóny placeného stání). Pokud potřebuješ mít auto jednoduše dosažitelné, je možné využít třeba parkoviště P+R. Jejich seznam a aktuální obsazenost najdeš na webu TSK. Pokud opravdu potřebuješ zaparkovat, detaily o budovách a parkování najdeš na webu fakulty a taky na mapě - tam jsou vyznačené parkovací zóny i s cenou.

Ano, budovy jsou na cyklisty připraveny. Informace o parkování kol v konkrétní budově najdeš na webu fakulty. Převléknutí i osprchování by mělo být možné ve všech budovách - nejlepší informace ti podá spřízněný zaměstnanec dané budovy či vrátnice. Na Malé Straně si například klíč od sprchy zapůjčíš proti podpisu na vrátnici, v Karlíně je sprcha u tělocvičny...

Nemůžeš. Jediný lab s nostop provozem se aktuálně nachází na kolejích a neubytovaní uživatelé jsou z něj pravidelně po půlnoci vyháněni.

V SISu najedeš na osobní údaje, záložka možnosti uživatele a zaškrtni „zasílat upozornění o vypsání nového termínu“.

Určitě to zkus, za pokus nic nedáš. Většina vyučujících vychází vstříc a z termínu tě může omluvit, takže ti nepropadne.

Od ledna 2018 mají doktorandi v prezenčním studiu hrazeno zdravotní pojištění i nadále státem i poté, co dosáhli věku 26 let. Ten, kdo si platil pojištění sám (jako OBZP), musí zajít na pojišťovnu dodat potvrzení o studiu. Na studijním lze pak požádat o zpětné vyplacení stipendia ve výši pojistného za říjen až prosinec 2017 (4450,-Kč). Kdo dosáhne tohoto věku až v roce 2018, nemusí nic řešit.

Ahoj, pítko najdeš v Troji, Karlíně na Karlově i Malostranském náměstí, ze všech si můžeš doplnit až 1,5litrovou lahev.

Kalkulačky se dají půjčit v knihovnách, je potřeba ji vrátit do poledne následujícího dne.

Studijní oddělení má pravdu. Stipendijní pravidla jsou podle ročníku, ve kterém student/ka aktuálně je. Ne podle ročníku, za který jsou udělována. Prváci tedy dostávají stipendium za zimní (1.) semestr, druháci za letní semestr prvního ročníku, třeťáci za celý druhý ročník, a analogicky dále. Stipendium za letní semestr prvního ročníku je tedy posuzováno podle II. kategorie, neb je udělováno v ročníku druhém. Maximální studijní průměry pro získání stipendia se liší pro každou skupinu a lze je najít ve směrnici děkana (ty aktuální vycházejí ze směrnice č. 14/2018). Taky se hodí vědět, že stipendium se počítá pouze z výsledných získaných známek (pokud se tedy třeba prvním termín nepovede, ale na druhém zazáříš a dostaneš jedničku, právě ta jednička je důležitá). A zapsané předměty, ze kterých se zkoušku rozhodneš nedělat, ti při dostatečném počtu ostatních kreditů stipendium také neovlivní.

Je nutno projít další kontrolou studia, tedy mít příslušný počet kreditů potřebný k zápisu do dalšího úseku studia. V tom si ale pak můžeš zapsat i předměty z magisterského studia, které si můžeš po nástupu na magistra nechat uznat, splníš-li příslušné podmínky (tedy musí jít o předmět v příslušném NMgr. studiu povinný či povinně volitelný, musíš z něj získat známku lepší než tři a kredity, které takto získáš, musí být v tvém bakalářském studiu „navíc“, tedy nad povinný kreditový limit příslušný době tvého studia).

Kontaktuj garanta oboru, pokud se ti s ním věc nepodaří komunikovat, tak pana proděkana pro studijní záležitosti doc. Kulicha. Případně se také můžeš obrátit na SKAS – rádi poradíme.

První rok navíc je bezplatný, je tedy pouze potřeba splnit příslušnou kreditovou kontrolu pro zápis do dalšího úseku studia.

Na každý povinný předmět máš právě dva zápisy, pokud jsi ale ještě nevyčerpal(a) všechny pokusy zkoušek a nemáš zapsáno „K“, tedy nezapočteno, v SISu, můžeš si požádat o ISP, tedy rozložit si ročník, a získat tak další rok na plnění daného předmětu.

Podmínky zápočtu by měly být jasně stanoveny na začátku semestru. V takovémto případě nejprve zkus situaci komunikovat přímo s vyučujícím, při přetrvávajícím problému kontaktuj garanta oboru či vedoucího pracoviště, pokud ani u nich neuspěješ, tak studijního proděkana. Také se s problémem můžeš obrátit na SKAS, rádi ti pomůžeme.

Ano, můžeš. Vhodné pořadí předmětů je možné diskutovat s garantem příslušeného oboru, aby k takovýmto situacím docházelo co nejméně.

Ano, můžeš, není to ale automatické – musíš na studijní podat žádost o uznání příslušných předmětů.

Formálně jde o žádost o individuální studijní plán (ISP). Tato žádost přichází v úvahu mj. v situaci, kdy s blížící se kontrolou studia víš, že nesplníš příslušnou kreditovou kontrolu pro zápis do dalšího úseku studia. Právě ISP ti poskytne možnost plnit studijní povinnosti z daného ročníku ještě druhý rok, a daná kreditová kontrola se ti o rok posune. Zůstanou ti zapsané všechny předměty, které jsi zapsané měl (splněné i nesplněné), a stejně tak i získané či nezískané zápočty a zbývající počty pokusů zkoušek.

V žádosti je třeba uvést zdůvodnění a schvaluje ji studijní proděkan. Je potřeba dodat ji s dostatečným předstihem před příslušnou kontrolou studia. Pro žádost použij obecný formulář žádosti, který najdeš na stránkách fakulty.

Podmínky pro připuštění k SZZ jsou stejné nezávisle na délce studia, nicméně při prodloužení studia potřebuješ pro zápis do dalšího úseku vždy daný počet kreditů – pro konkrétní úseky studia toto najdeš v Pravidlech pro organizaci studia.

S bakalářkou můžeš začít víceméně kdykoliv – záleží pouze na tom, jak se dohodneš se svým vedoucím.

Můžeš, ale toto neřeší fakulta – s dotazy ohledně poplatků se obrať na rektorát univerzity – na koho přesně se obrátit ti poradí tvoje studijní referentka.

Nemají. Dle SZŘ UK musí pouze vypsat alespoň tři termíny, z nichž alespoň dva musí stanovit již před začátkem zkouškového, a jejich souhrnná kapacita musí být alespoň 130 % počtu studentů, které je potřeba vyzkoušet. Vše je ale na dohodě s daným vyučujícím, za mail se slušnou prosbou nic nedáte. :)

Ne, ale můžeš zažádat o rozložení ročníku a tedy plnit studijní povinnosti z daného ročníku v průběhu dvou let.

Zatím to bohužel nelze, musíš si tedy na zvolený obor podat přihlášku. Při studiu na stávajícím oboru si ale můžeš zapsat předměty z vybraného oboru, na který chceš následující rok nastoupit, a nechat si je poté uznat.

Jde to, ale ne u všech žádostí – vždy konkrétní záležitost konzultuj se svou studijní referentkou.

O přihlašování se k SSZ najdeš vše potřebné tady. O způsobu odevzdávání bakalářské práce a organizaci SSZ najdeš informace na stránkách sekcí – každý obor má toto jinak.

Ano, přijdeš, proto je výhodnější udělat/dodělat státnice až v létě, v letním semestru si můžeš zapsat předměty z magisterského studia, a ty si poté po nástupu na magisterské studium nechat uznat.

Fyzikální dotazy


Knihovna MFF má celkem 6 oddělení, z toho několik v budovách fyziky. Fyzikální oddělení Knihovny MFF je v budově Ke Karlovu 3 v 1. patře; půjčovna skript a učebnic je v Troji v nízké budově katedrálního objektu v přízemí hned vedle vrátnice. Další fyzikální knihovny jsou tak malé a specializované, že do nich studenti ani moc nechodí.

Informatické dotazy


Mělo by stačit, když se prokážeš ISICem. Udělej to však ještě před objednáním jídla.

Zkus SSH a (pro přenos souborů) SFTP třeba podle návodu.

Ano. Zařídit si je můžeš třeba v labu, stačí si vhodně nastavit složku ~/WWW/ ve svém labovém účtu.

Ano. Můžeš využít kuchyňku ve 4. patře (západní chodba) a v 5. patře. Chovej se tam s respektem k věcem, vše po sobě ukliď.

Stačí dojít k průchodu (když stojíš na náměstí a koukáš na budovu zespodu, tak je vlevo), dojít k mřížované bráně a těsně před ní narazíš po pravé straně na vstup. Zazvoníš si na službu v labu a počkáš, až ti otevře.

Microsoft Azure nabízí studentům licence zdarma. Návod funkční k 1. 4. 2020 vypracoval Marek Zelený.

Specializace se volí v SISu, měnit ji můžeš až do konce druhého ročníku. Pro současné prváky proběhne o volbě specializace v září beseda.

Matematické dotazy


Místnost pro studenty, kde si můžete udělat čaj, nebo kávu, ohřát oběd, jen tak se flákat nebo se i učit. Když je teplo, bývají otevřené dveře na dvůr.

Respirium je volně přístupná místnost. Pokud je v ní nějaká akce, je to dopředu hlášené na dveřích. Respirium najdeš v -1. patře, hned vedle šaten do tělocvičny. Nejlepší přístup je jít od vchodu k nápojovým automatům, vlézt do skleněných dveří, pod schody doleva a pak vpravo hledat na dveřích nápis Respirium. Zarezervované akce v respiriu můžeš ověřit na patřičné stránce.

Tělocvična je na konci dlouhé chodby v přízemí; šatna se nachází v chodbě v suterénu. U šatny je samozřejmě sprcha, takže není problém se po tělocviku osprchovat.

MatfyzPress má vchod z průjezdu do dvora, nejjednodušší je projít okolo vrátnice doprava ven a vejít do průjezdu ze dvora, potom už jen zazvonit.

Stačí zazvonit na zvoneček, co je u dveří (z obou stran) a vrátný otevře. Otevře ale jen těm, co mají auto, kolo, koloběžku aj.. Pro pěší tento vchod není.

Máš pocit, že tu není všechno? Zkus se zeptat spolužáků nebo nám napiš na e-mail .