Často kladené otázky byly přesunuty na fakultní webové stránky.
https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/studentska-komora-akademickeho-senatu/faq